GUEST
 • 경기일시
 • 승(홈)
 • 패(원정)
 • 상태


01-17[일] 17:00
LCK
 • [첫킬 승무패]
 • Nongshim RedForce -1 세트 (첫 킬) 2.05
 • VS
 • 1.55 DWG KIA -1 세트 (첫 킬)
 • [킬수 핸디캡]
 • Nongshim RedForce -1 세트 [H] 1.80
 • 9.5
 • 1.80 [H] DWG KIA -1 세트
 • [킬수합 오버/언더]
 • Nongshim RedForce -1 세트    1.80
 • 23.5
 • 1.80    DWG KIA -1 세트
01-17[일] 18:00
LPL
 • [첫킬 승무패]
 • LNG Esports -1 세트 (첫 킬) 1.60
 • VS
 • 2.00 TT Gaming -1 세트 (첫 킬)
 • [킬수 핸디캡]
 • LNG Esports -1 세트 [H] 1.80
 • -7.5
 • 1.80 [H] TT Gaming -1 세트
 • [킬수합 오버/언더]
 • LNG Esports -1 세트    1.80
 • 26.5
 • 1.80    TT Gaming -1 세트
01-17[일] 20:00
LPL
 • [첫킬 승무패]
 • Team WE -1 세트 (첫 킬) 1.80
 • VS
 • 1.80 Invictus Gaming -1 세트 (첫 킬)
 • [킬수 핸디캡]
 • Team WE -1 세트 [H] 1.80
 • 4.5
 • 1.80 [H] Invictus Gaming -1 세트
 • [킬수합 오버/언더]
 • Team WE -1 세트    1.80
 • 27.5
 • 1.80    Invictus Gaming -1 세트
01-17[일] 20:00
LCK
 • [첫킬 승무패]
 • 아프리카 프릭스 -1 세트 (첫 킬) 1.75
 • VS
 • 1.85 Fredit BRION -1 세트 (첫 킬)
 • [킬수 핸디캡]
 • 아프리카 프릭스 -1 세트 [H] 1.80
 • -5.5
 • 1.80 [H] Fredit BRION -1 세트
 • [킬수합 오버/언더]
 • 아프리카 프릭스 -1 세트    1.80
 • 24.5
 • 1.80    Fredit BRION -1 세트
 • 카트정지
 • 전체삭제
 • 0
 • 0
 • 0.00
 • 0
5,000 10,000 30,000
50,000 100,000 MAX